میکروسکوپ
More
ترازو
More
(دانسیته بالک،چگالی توده ای): تعیین چگالی توده ای مواد
More
(سفید سنج و براقیت سنج): تعیین میزان سفیدی و براقیت محصول
More
(سفید سنج و براقیت سنج): تعیین میزان سفیدی و براقیت محصول
More
(دی کلرو متان Dcoloro Metan): تعیین میزان پلاستیک سازی در تولید
More
(آون Aven):برای تعیین میزان برگشت حرارتی
More
(ویکات vicat):تعیین دمای نرمی نمونه پروفیل
More
(تست کشش): اندازه گیری میزان استحکام کششی
More
(تست فشار):مقاومت لوله در برابر فشار هیدرواستاتیک داخلی
More
(ضخامت سنج): اندازه گیری ضخامت قطاع های مختلف لوله
More
(الک مش بندی): جهت تعیین دانه بندی مواد اولیه
More
(میکسرآزمایشگاهی):تهیه فرمولاسیون تولید برای اهداف آزمایشگاهی
More
(تست ضربه چارپی):تعیین میزان انرژی شکست و تردی پروفیل
More
(تست جوش):سنجش مقاومت جوش در پروفیل
More
(تست ضربه):مقاومت در برابر ضربه خارجی
More
(رینگ استیفنس Ring stiffness):مقاومت در برابر بار خارجی و دوپهن شدن
More
(برابندر Brabender):تعیین میزان و زمان پلاستیک سازی
More
ضمانت کیفیت و پایداری محصول در گرو نظارت دقیق و فنی بر فرآیند تهیه و آماده سازی مواد اولیه و پروسه تولید می باشد. این مهم با بهره گیری شرکت صنایع پی وی سی ایران از آزمایشگاه مجهز و پیشرفته و دانش فنی پرسنل محقق می گردد. مجموعه آزمایش های در نظر گرفته شده جهت حصول نتایج مورد نظر موسسه استاندارد ملی ایران همگی در آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول شرکت صنایع پی وی سی ایران و در تمامی مراحل تولید به دفعات تکرار شده و پایش دائمی مورد نظر از طریق آزمایش های زیر به انجام می رسد.
More